IK Myran söker skidintresserad arbetsmyror
13.11.2019 09:48 Nyheter / IK Myran

IK Myran söker skidintresserad arbetsmyror

Ärade Myraniter och skidintresserade!

Härmed bjuds till diskussionstillfälle sö 17.11, kl. 19.00 vid Skidstugan

Första snön har fallit och många har redan dammat av skidutrustningen och inlett förberedelserna inför en ny skidsäsong. Men ingenting är förgivet.

Myran har även under vinterhalvåret en aktiv roll som möjliggörare och sporrare till aktiv motion, där skidlöpning är bland de bästa motionsformer och som även passar alla åldrar. Målsättningen är att aktivera allt flera barn att röra på sej.

Men för att lyckas med skidsäsongen krävs det någon som koordinerar verksamheten och detta i form av en aktiv skidsektion. För tillfället saknar föreningen en aktiv sektion och bör därför forma en sådan så fort som möjligt.

Därmed söker Myran en dragare och 4-6 medlemmar som gemensamt formar en aktiv skidsektion.

Skidsektionen ansvarar bl.a. för följande:
- Underhåll av skidspåret vid skidcentret (spårteam)
- Budgetering och kostnadsuppföljning
- Koordinering av knatteskidverksamheten
- Nedervetilloppet på skidor
- Spårmaskinerna samt annan underhållsutrustning

Som ekonomiska resurser för möjliggörande av skidverksamheten i Nedervetil finns: kommunala spårunderhållsbidrag, andel ur insamlade medlemsavgifter, möjliga sponsorbidrag från allmänheten, samt intäkter från Nedervetilloppet på skidor. Vi får inte leva över våra resurser så även andra idéer, som möjliggör en hållbar resurshantering, tas gärna emot.

Spårunderhållsteam
Som en förening så ska vi göra detta tillsammans och ingen får lämna ensam för att dra hela lasset, så allas hjälp välkomnas. Däribland det viktiga spårunderhållet. Vi söker även flera maskinförare som kan tänka sej att köra upp spåret vid något tillfälle.

Vänligen meddela ert intresse till något som nämnts ovan till undertecknad, eller dyk upp till ett diskussionstillfälle nu inkommande söndag (17.11) kl. 19.00 vid Nedervetil Skidstuga.

Myran -anrik historia, lysande framtid!

Med vinterhälsningar,
Kenneth Berg
Ordförande IK Myran

https://ikmyran.fi/lomake/747/anmalan-av-intresse-till-aktiv-skidsektion


   
Mera nyheter
IK Myran
«  Juli   »
Kategorier