Dubbelpresentation!
Publicerad: 20.11.2020 00.00

Dubbelpresentation!

Dubbelpresentation! Denna gång har vi två tvättäkta Nedervetilbor som utgjort stommen för Rep. Laget i många år, spelarna i fråga är förstås ingen mindre än Nicholas Enroth och Max Högnäs!

Fråga(båda): Vilka förväntningar har ni inför säsongen?

- (Max) håål å rooli fotbollsmatcha å en vildan hemmapublik!

-(Nico)att verksamhejte ska fortseti att ga framåt.

Fråga(båda):ni har varit med i rep laget i många år, är ni nöjda över hur laget har utvecklats?

-(Nico) jå, noo har he saktat men säkert gaadd frammåt.

-(Max) He har utvecklats me stormsteg saan man kom mee för 10 år saab och sejnast 3 ååra har e utvecklats utomordentligt bra.

Fråga(Max):På vinterhalvåret spelar du även ishockey, tycker du att det är svårt att växla mellan sporterna?

-E man talangfull så ere inga problem men he kräver å en viss inställning att hald på me båda sporta.

Fråga(Nico):Som spelare i rep laget, tränare/spelare i futsal och tränare för ett juniorlag är du involverad i mycket föreningsverksamhet, är det utmanade att hinna med allt?.

-noo er he utmanand på sitt sätt, hittills har e gaadd bra men man måst planer på förhand.

Sportchefens kommentar: Väldigt, väldigt nöjd över att byns egna produkter väljer att fortsätta kriga med oss i division 3. Två pålitliga spelare med strålande attityd och kravnivå.

Klubbens senaste
Inga Nyheter
Lagets nyhetsarkiv